INFO

Kraj Vysočina,
Horní Cerekev

+420 728 325 744
Aerforce@centrum.cz

Napsal Miloslav Blažek

Mutace psittacinu u agapornisů  

V minulém článku bylo provedeno základní vymezení mutací a pojmů, se kterými budeme dále pracovat. Pro lepší pochopení budou příklady změn pigmentů eumelanimu a psittacinu uváděny v grafech v porovnání s přírodním, čili zeleným nezmutovaným ptákem.

Základním pochopením vzniku a dalších závislostí mutací, je vznik tzv. „řady základních barev“. V současné době známe mimo zelené ještě tři základní barvy vzniklé mutací psittacinu a to: tyrkysová, aqua a modrá.
Podle toho, jaké další mutace máme ještě v kombinaci s těmito barvami, hovoříme o mutaci v zelené, tyrkysové, aqua nebo modré řadě. Název barvy píšeme malým písmenem na konci výčtu mutací ptáka. Jak správně psát mutace, aby nevznikaly nesmyslné zavádějící názvy, se budeme zabývat později.

Graf orientačně znázorňující množství produkovaných pigmentů při vzniku barev

 

Graf orientačně znázorňující množství produkovaných pigmentů při vzniku barev

 

Graf nám znázorňuje, jaké přibližné množství psittacinu v procentech produkuje (nebo chcete-li ztrácí) daná mutace vůči přírodní formě, a co je příčinou, že má pták tyrkysovou, aqua nebo modrou barvu. Zde vidíme, že zelený (přírodní) pták je nezmutovaný a jeho tělo i opeření produkuje 100 % jak eumelaninu, tak psittacinu.

Je nutno současně podotknout, že zelená barva je dominantní nad ostatními barvami nebo naopak ostatní barvy jsou recesivní vůči zelené (v tomto vztahu jsou barvy uváděny vůči zelené barvě). Pro názornost uvádím příklad páření:

pár: zelený x modrý

odchov: 100 % zelený/modrý

V chovu sestavíme pár, kdy jeden pták bude zelený (přírodně zbarvený) a druhý modrý. Tento pár nám odchová 100 % zelených ptáků štěpitelných na modrou (pozn.: lomítko je značka štěpitelnosti). Zelená barva „přebíjí“ modrou – modrá je autosomální recesivní vůči zelené, takže v první generaci odchováme zelené ptáky, kteří mají genech modrou barvu do budoucna.

A tak je to i dále podle množství psittacinu, který příslušná mutace obsahuje:

  • modrý, aqua, tyrkysový jsou recesivní vůči zelené,
  • modrý, aqua jsou recesivní vůči tyrkysové
  • modrý vůči aqua

Mutace psittacinu – „vznik barev“

Na začátku je nutné si uvědomit, že uvedené redukce kvantity, kvality nebo změna barvy se odehrává jak v přenosu do opeření, tak i na těle (v kůži) ptáka. Budeme tedy uvádět, k čemu u jednotlivých mutací dochází, např. redukce kvality, redukce kvantity (čili množství) nebo změna barvy a více to nerozebírat, protože pro naši zjednodušenou názornost to bude postačující.

Agapornis fischeri, mutace D tyrkysový (pozn: základní barva je o odstín ztmavena jedním tmavým faktorem – ozn. D)tyrkysový (tyrquoise, tg)

Produkce psittacinu snížena na cca 60 % na křídlech a 90 % na zbytku těla - toto platí u agapornise růžohrdlého (Agapornis roseicollis). Tato mutace se již vyskytla i u agapornisů s bílým okružím oka (viz. foto) a zatím není ještě dokonale prozkoumána, zvláště ve vztahu k modré barvě, která se prozatím u agapornise růžohrdlého nevyskytla. Věřím, že do konce série těchto článků budu schopen v samostatné kapitole podat podrobnější informace.

  • dědičnost je autosomální recesivní

 

 

Agapornis růžohrdlý, aquaaqua (aqua, aq)

Produkce psittacinu snížena na cca 50 %

  • dědičnost je autosomální recesivní

 

 

 

Agapornis fischeri, modrýmodrý (blue, bl)

100% ztráta psittacinu

  • dědičnost je autosomální recesivní

 

 

 

Mutace změny barvy psittacinu

Od této chvíle se již budeme bavit jen o pigmentových mutacích, které budeme kombinovat s předešlými „základními čtyřmi barvami“, pro zopakování: zelený, tyrkysový, aqua a modrý. To znamená, že např. následná oranžovolící mutace se musí vyskytovat spolu se základními barvami – oranžovolící zelený, oranžovolící tyrkysový, oranžovolící aqua.

POZOR! Nezapomněl jsem na oranžovolící modrý. Fenotypově nemůže být, protože modrý pták ztrácí 100 % psittacinu a plochy, kde se vyskytoval červený, oranžový nebo růžový psittacin, budou bílé.

Agapornis růžohrdlý, oranžovolící zelenýoranžovolící (orange face, of)

červená barva  psittacinu se mění na oranžovou

  • dědičnost je autosomální recesivní

 

 

 

 

 

Graf orientačně znázorňující množství produkovaných pigmentů

Graf znázorňující množství produkovaných pigmentů (mutace oranžovolící)

 

Agapornis růžohrdlý, Světlohlavý opalin zelenýSvětlohlavý (Pale headed, Ph)

Červený psittacin se mění na světle růžový. Světlohlavých agapornisů je chováno velmi málo a v době vydání článku nemáme k dispozici vlastní originální fotku v čistě zelené řadě. Světlohlavou máme pouze v kombinacích s dalšími mutacemi. Na přiložené fotce je v kombinaci s opalinem (hlava zbarvena kolem dokola). Mutace se projevuje změnou barvy masky  – místo červené je světle růžová.

  • dědičnost je neúplná dominantní

 

 

Graf orientačně znázorňující množství produkovaných pigmentů

 Graf znázorňující množství produkovaných pigmentů (mutace Světlohlavý) 

Závěr

Definovali jsme si základní 4 barvy, na které se mutace vážou, a začali vyjmenovávat první pigmentové mutace. V příštím článku budeme pokračovat v dalším výčtu a popisu pigmentových mutací a jejich charakteristických vlastností i jejich porovnání.

 

Miloslav Blažek
Český klub chovatelů agapornisů
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Foto: Petr Vopálka

článek vyšel v časopise Papoušci (č.2/2016)