INFO

Kraj Vysočina,
Horní Cerekev

+420 728 325 744
Aerforce@centrum.cz

Mutace agapornisů

Mutace jsou pravděpodobně jednou z hlavních příčin, proč jsou agapornisové rozšířeni v chovech ve velkém množství. Známe desítky základních mutací a z nich pak stovky kombinací. Na počátku výskytu každé nové mutace je zvýšený zájem, který postupně s rozšiřováním nově objevené mutace opadá. Co to vlastně ta mutace je? Zjednodušeně řečeno se jedná o genovou poruchu. Pokud tato „porucha“ je přenášena dále na potomstvo, tak se jedná o mutaci. Pokud tomu je naopak (na potomstvo se nepřenáší), jedná se o modifikaci. V přírodě mají mutačně zbarvení agapornisové kvůli přírodnímu výběru (predátoři) malou šanci na přežití. V zajetí však predační tlak odpadá a proto jsou chovatelé schopni mutace zachovávat. Vliv na rozšíření mají „módní trendy“, kdy jednou za čas se tzv. do kurzu dostane některá z mutací a je po ní velká poptávka. Takto se stalo například u violet (fialového) faktoru nebo dominantních strak.

Pro chov mutací je důležité znát alespoň základy genetiky. Ujasnit si různé formy dědičnosti a osvojit si základní pojmy jako „dominantní“ nebo „recesivní“. Taktéž je dobré si určit směr, cíl, kterého chceme dosáhnout. Pokud s mutacemi začínáme, tak začněme s chovem těch základních, hojně rozšířených (tmavý faktor, modrá, pastel, apod.) Některé mutace nejsou tak vitální a jejich chov nemusí být snadný. Nezapomeňme na to, že je nutné držet si i přírodní linie agapornisů, kdy každý chovatel mutací jednou zjistí, že pro posílení mutací které chová, potřebuje čas od času vrátit se přes zelené agapornise.

Každá mutace (a kombinace) má svůj jasný a výstižný název. Všechny názvy mutací v přehledech jsou v souladu s mezinárodním názvoslovím, které má pravidla, jež přebírají státy po celém světě. Mezi základní pravidla patří:

 • D a DD – označení tmavého faktoru velkým písmenem D (pro jeden tmavý faktor) a DD (pro dva tmavé faktory). Píše se před řadu, ze které agapornis pochází (zelená nebo modrá), tzn. D zelený, pastel D zelený, D modrý apod.
 • V a VV - označení violet (fialového) velkým písmenem V (pro jeden violet faktor) a VV (pro dva violet faktory). Za tato „véčka“ zadáváme název „violet“. Označení se vždy píše před řadu, ze které agapornis pochází (např. V violet modrý) a též před případný tmavý faktor, např. V violet D modrý
 • SF a DF – označení jednofaktorových a dvoufaktorových dominantních mutací, kdy SF (= single factor = jeden faktor) a DF (= double factor = dva faktory). Uvádí se vždy před mutaci, ke které se faktor vztahuje, např. DF Edged zelený. V kombinaci s výše uvedenými pravidly např. DF Edged VV violet D modrý
 • Nepoužívají se speciální názvy pro kombinace dvou a více mutací
 • Názvy jednotlivých mutací můžeme psát s počátečním velkým i malým písmenem. Doporučujeme dominantní mutace psát s velkým písmenem (např. Dominantní straka, Misty, Slaty, …) a recesivní mutace začínat malým písmenem (ino, pastel, apod.)

Pozn.: v galerii mutací agapornise růžohrdlého je u některých názvů tyrkysové mutace uvedeno v závorce *modrý*. Jedná se o fenotypovou formu, kdy se agapornis opticky jeví jako *modrý*. Takto zbarvení agapornisové jsou ve skutečnosti tyrkysoví, kdy selekcí došlo k výběru co možná nejvíce modrých ptáků. Došlo tak k vytvoření jakési *modré* formy. Skutečná modrá se u agapornise růžohrdlého zatím nevyskytuje. 

Tato pravidla si rozeberme na následujícím příkladě

Agapornis škraboškový SF (DF) Dominantní straka V violet D modrý

SF (DF) Dominantní straka V violet D modrý

 

 1. Vždy si nejprve všimneme, zda je v názvu uvedeno „zelený“ nebo „modrý“. Tato barva je základ (ostatní se z ní vytváří) a uvádí se na konci názvu. V tomto příkladě tedy vidíme, že základní barva agapornise je modrá.
 2. Před barvou řady se uvádí tmavý faktor (pokud je přítomen). Zde vidíme, že jeden tmavý faktor přítomen je - v názvu je uvedeno „D modrý“
 3. Podíváme se zase o kousek doleva a vidíme označení „V violet“, tzn. že je zde zastoupen i jeden violet (fialový) faktor.
 4. Zbývá rozklíčovat poslední část názvu, kde se píše „SF (DF) Dominantní straka“. Agapornis je tedy strakatý a jelikož z fotky nelze poznat kolik faktorů strakatosti může mít, tak se uvádí označení „SF“ (jeden faktor) a v závorce za ním je „DF“ (případný druhý faktor)
 5. Co jsme se tedy z názvu dozvěděli? Na obrázku je modrá dominantní straka s jedním fialovým a s jedním tmavým faktorem.

 

Podle těchto pravidel dokážete pojmenovat stovky kombinací. V případě nejasností a dotazů můžete diskutovat na toto téma s dlouholetými chovateli mutací v naší diskusi. Upozorňujeme, že zobrazení jednotlivých mutací mimo jiné ovlivňuje kvalita fotky, osvětlení a technika uživatele.


Pomozte nám doplňovat přehledy mutací

Přehledy mutací vytváříme ve spolupráci jak s chovateli, tak s Českým klubem chovatelů agapornisů. První přehled byl zveřejněn 24. 12. 2007 (agapornis fischeri), 24. 12. 2011 přibyla galerie mutací agapornise škraboškového a 24. 12. 2012 byla zveřejněna galerie agapornisů hnědohlavých a růžohlavých. Není v silách nikoho chovat všechny známé mutace a jejich možné kombinace. Pokud jste v přehledu nenalezli Vámi hledanou mutaci, pravděpodobně jsme neměli možnost jí u nikoho nafotit či nikdo neposkytl její fotky. Máme zájem na neustálém rozšiřování a doplňování mutačních přehledů. Pokud ve svém chovu máte mutační agapornise, které v těchto přehledech dosud nejsou a zároveň máte zájem se podělit s dalšími chovateli, kontaktujte nás.

Požadavky na fotky

 • kvalitní ostré fotografie s větším rozlišením, foťte jen plně vybarvené jedince 
 • přijatelné pozadí fotek
 • v bezprostředním okolí foceného jedince by neměli být žádní agapornisové (kvůli úpravě fotek) vybraného jedince nafoťte nejlépe několikrát - z boku, přední a zadní pohled …čím více fotek, tím větší šance určení mutace
 • do popisku fotky napište druh a o jakou mutaci by se mělo jednat
 • zaslané fotografie kontrolujeme ve spolupráci s Českým klubem chovatelů agapornisů
 • nové fotky doplňujeme ve větších vlnách, o průběhu Vás budeme následně informovat