INFO

Kraj Vysočina,
Horní Cerekev

+420 728 325 744
Aerforce@centrum.cz

Napsal Miloslav Blažek

Mutace agapornisů

Cíl:

 1. Sjednocení názvosloví mutací agapornisů v České republice dle mezinárodní skupiny MUTAVI a jeho zavedení do praxe
 2. Nastavení standardů pro jednotlivé druhy a mutace v rámci www.agapornisove.czpřípadně klubu chovatelů agapornisů, případně celostátních výstav

Úvod

V roce 2007 byla vydána kniha od Dirka Van den Abeele Agapornisové, kterou přeložil pan Martin Rašek m.j. autor genetické kalkulačky na www.gencalc.com, kde si může každý v základu určit mutaci vzniklou křížením daných jedinců. Jelikož tedy vznikla tato výborná publikace, která má sloužit ke sjednocení názvosloví, budeme ji pokládat jako naši kuchařku (dále jen kniha str.) pro další vysvětlení a nástin dalšího vývoje v našich diskusních článcích na toto téma.

Představení autora příspěvku

Jmenuji se Miloslav Blažek, jsem z Brna a věnuji se chovu agapornisů s menší přestávkou asi 30 let. Před třiceti lety nebyly známy mutace co jsou známy dnes a i jejich cena cca 2500,- Kčs za pár přírodních agapornis fischeri, při tehdejším platu cca 1500 Kčs, byl finančně náročný koníček.

K chovu agapornisů jsem se vrátil v roce 2000. Vzhledem k vývoji barevných mutací, který za tu dobu nastal a v nastalém chaosu při určování mutací a i kříženců (zvláště fischeri x personatus) jsem hledal publikace a literaturu, která by mi dala odpověď na moje otázky, týkající se určení a standardu daného druhu a mutace.

Důvod proč se pouštím do této diskuse je, že je mi smutno, jaký chovný materiál vidím po burzách, že u nás neexistuje spolek pravých chovatelů, kterým záleží na zachování, jak pravých čistých přírodních jedinců, tak i kvalitní chovné linie v jednotlivých mutacích. Další věc co mi chybí, je zavedený standard a názvosloví pro určení mutace, který by byl použitelný, jak u nás, tak i v zahraničí. Proto se pokusíme v rámci webu vyvolat věcnou, slušnou a adresnou diskusi na toto téma a věřím, že se najdou chovatelé, které naladíme na tuto notu.

Základní návrh na zápis mutace

Základní popis jedince by se skládal:

 1. Genetický mezinárodní název barvy – názvy mutací / štěpitelnost
 2. Genetický vzorec dle MUTAVI
 3. Genetický český ustálený název barvy - názvy mutací / štěpitelnost
 4. Fenotyp

Příklad:

 1. green / blue
 2. bl+_D+/bl_D+
 3. zelený / modrý
 4. zelený

Vysvětlivky:

ad 1) Genotyp – popis jedince z hlediska toho co nese – barva, faktor tmavnutí, mutace a na co štěpí

ad 2) Genetický vzorec bude vysvětlen dále v popisu jednotlivých mutací

ad 3) viz.česká verze bodu 1.

ad 4) Fenotyp znamená popis jedince jak vypadá

Otázka fenotypu se stane největší otázkou diskuse. Zde vznikají ony fantastické názvy bílomodrý, žlutozelený, běloprsý apod. a už nevíte o jakého jedince se jedná, protože pro jeden fenotyp je možno vymyslet tisíce názvů. Proto budu uvádět ve fenotypu jen názvy, které by se měli ustálit a nadále používat.

Genetický mezinárodní název barvy – názvy mutací / štěpitelnost

!!! U agapornisů známe dvě základní barvy zelenou a modrou !!!

Ostatní barvy jako bílá, žlutá, šedá a podobně jsou mutace výše uvedených barev, nemohou být uvedeny v genetickém vzorci. Je třeba si proto uvědomit co změnu barvy způsobuje !!! Každý, kdo se zajímá o mutace agapornisů by se měl důkladně seznámit s tabulkami genetických symbolů a výskytem mutací u jednotlivých druhů uvedených na (str.133 –134), a zvláště si ujasnit dědičnost dané mutace zda se jedná o:

 • recesivní dědičnost (zápis ve vzorci malým počátečním písmenem) a znamenající, že v první generaci dostaneme pouze jedince štěpitelné na danou mutaci nebo
 • dominantní dědičnost (zápis ve vzorci Velkým počátečním písmenem) a znamenající, že již v první generaci dostaneme jedince nesoucí znaky dané mutace.

Budeme postupovat od základu ke složitějším mutacím a jejich kombinacím, kdy pro srozumitelnost budu uvádět zelenou řadu vlevo a modrou vpravo.

Zápis jedinců čisté zelené a modré barvy (naši výchozí jedinci):

 1. blue /
 2. bl_D+ / bl_D+
 3. modrý /
 4. modrý
 1. green /
 2. bl+_D+ / bl+_D+
 3. zelený /
 4. zelený

 

 

 

 

Agapornis fischeri zelený

Agapornis fischeri modrý

 

 

 

 

 

 

 

Tmavý faktor (Dark factor)

Základní změnu barvy (tmavnutí) způsobuje přítomnost tmavého faktoru (kniha str.147), který budeme označovat v genetickém názvu D (jednofaktotový) nebo DD (dvoufaktorový). V genetickém vzorci je tmavý faktor taktéž označován D a uvádí se ve vztahu k barvě.

Podle zápisu velké D již můžeme usoudit, že se jedná o dominantní mutaci, takže jedinec s faktorem tmavnutí změnil barvu již v první generaci a musí být na něm vidět.

Základní zápis jedinců jen s faktorem tmavnutí:

 1. D blue /
 2. bl_D / bl_D+
 3. D modrý /
 4. tmavomodrý nebo D modrý
 1. D green
 2. bl+_D / bl+_D+
 3. D zelený /
 4. tmavozelený nebo D zelený

 

 

 

 

Agapornis fischeri D modrýAgapornis fischeri D zelený

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. DD blue /
 2. bl_D / bl_D
 3. DD modrý /
 4. šedý nebo DD modrý
 1. DD green
 2. bl+_D / bl+_D
 3. DD zelený /
 4. olivový nebo DD zelený

 

 

 

 

Agapornis fischeri DD zelenýAgapornis fischeri DD modrý

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad: 

 1. D green / blue
 2. bl+_D / bl_D+
 3. D zelený / modrý
 4. tmavozelený

Jedná se o zápis D zeleného štěpitelného na modrou barvu, kde green je mezinárodní název pro zelenou přírodní barvu a blue mezinárodní název pro modrou barvu

 • Ve vzorci se však zelená přírodní barva označuje jako bl+,čili nezmutovaná modrá barva (kniha str.134)
 • D znamená, že jedinec nese tmavý faktor
 • bl za lomítkem znamená, že jedinec štěpí na modrou barvu, čili zmutovaná barva
 • D+ znamená, že jedinec neštěpí na tmavý faktor

(v tomto případě ani nemůže, jednalo by se o chybný zápis, protože se jedná o dominatní mutaci a jedinec s jedním faktorem tmavnutí nemůže předat potomstvu faktory dva). Jak tedy získáme dvoufaktorové DD jedince u dominantních mutací?

Příklad:

Potřebujeme křížit minimálně:

 1. Dva jednofaktorové D jedince
 2. nebo 1 x jednofaktorový D a 1x dvoufaktorový DD
 3. nebo 2x dvoufaktorový DD

Jaké kombinace v procentech můžete dostat si můžete vyzkoušet viz. www.gencalc.comOsobně nedoporučuji křížit dva dvoufaktorové DD jedince (bod 3), neboť dochází k výraznému zhoršení barevného sladění jedince, zvláště barevných přechodů na břichu a hlavě. Doporučuji křížení viz. bod 1 případně bod 2.

Miloslav Blažek
Český klub chovatelů agapornisů
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.