INFO

Kraj Vysočina,
Horní Cerekev

+420 728 325 744
Aerforce@centrum.cz

Napsal Miloslav Blažek

Mutace agapornisů - článek č.3

Fialová (Violet)

Agapornis fischeri VV violet D modrýJedná se o neúplnou dominantní mutaci, pak zápis mutace s velkým písmenem V. Hodně se u nás požívá název fialový (violet) faktor (kniha str. 279). Zde poprvé se dostáváme k dominantní mutaci, to znamená, že již v první generaci dostaneme jedince nesoucí znaky dané mutace. U dominantních mutací tedy nemůžeme hovořit o tzv. štěpácích, ale o jedincích, kteří nesou danou dominantní mutaci na jednom chromozomu čili JEDNOFAKTOROVÍ nebo na obou chromozomech čili DVOUFAKTOROVÍ.

U dominantních mutací je třeba si uvědomit, u kterých mutací je rozdíl mezi jednofaktorovými a dvoufaktorovými jedinci a u kterých se nedá rozlišit příklad :

Mutace s rozdílnými znaky:  tmavý faktor (dark factor), dominantní straky (dominant pied)
Mutace bez rozdílných znaků: dominantní edged (dominant edged)

Nenechte se napálit větou, že jedinec nenesoucí známky dominantní mutace na ni může štěpit. Toto je uváděno například u šedého jedince, že štěpí na fialovou barvu. Pozor není to pravda jedná se o V violet DD modrého jedince nebo VV violet DD modrého jedince, to znamená, že dva tmavé faktory DD modré barvy jsou dominantní nad jedním nebo dvěma violet faktory, čili neúplná dominantní mutace a jen stěží je rozezná i největší odborník na mutace, to platí i v zelené řadě, že zelený pták může nést violet faktor. Znovu je vidět, jak je důležité znát při chovu své určité oblíbené mutace předchozí generace jedince, čili jeho rodokmen. Blíže o rodokmenech bude publikováno na závěr série článků.

Je nutno si uvědomit, že jedinec nesoucí jeden nebo dva violet faktory nemusí být fialové barvy a že fialové jedince dostaneme pouze v kombinaci s modrou barvou.

Zápis violet (fialových) jedinců:

1.)

 1. V violet D blue / 
 2. bl_D+ / bl_D ; V/V+
 3. V violet D modrý / 
 4. jednofaktorový fialový jednofaktorový modrý

 

2.)          

 1. VV violet blue / 
 2. bl_D+ / bl_D+ ; V/V 
 3. VV violet modrý / 
 4. dvoufaktorový fialový modrý

 

3.)

 1. VV violet D blue / 
 2. bl_D+ / bl_D ; V/V 
 3. VV violet D modrý / 
 4. dvoufaktorový fialový jednofaktorový modrý

Toto jsou pouze tři možné kombinace kdy má jedinec jasně zřetelnou fialovou barvu. Nejkrásnější fialoví jedinci jsou viz bod. 3 a jsou jasně rozeznatelní od bodu 1 a 2.

 

Zápis zeleného jedince nesoucího jeden violet faktor:

 1. V violet green /
 2. bl_D+ / bl_D+ ; V/V+
 3. V violet zelený /
 4. jednofaktorový fialový zelený

Určit jestli je jedinec nositelem violet faktoru u zelené řady je taktéž složitější a pozná se to jen rozdílnou fialovomodrou barvou v kostřeci a na spodní části letkových per. Takový jedinec má i tmavší zelené zbarvení, skoro jako jednofaktorový zelený.

 

Dominantní edged (dominant edged)

Jedná se o neúplnou dominantní mutaci, pak zápis mutace s velkým písmenem Ed (kniha str. 269). Hodně se u nás požívá název „lemovaný“, já osobně bych se klonil k názoru, do budoucna, původní názvy nových mutací nepřekládat a zachovat název EDGED, protože v tomto případě má anglické edge v překladu více významů a slovo „lem“ se dá přeložit také více způsoby. To platí o to více u agapornisů růžohrdlých, kde pro „bledý, světlý …..“ je již více výrazů (pale, fallow, pallid ……) Zde se opět dostáváme k dominantní mutaci, to znamená, že již v první generaci dostaneme jedince nesoucí znaky dané mutace a můžeme jasně rozlišit jednofaktorové a dvoufaktorové jedince.

Zápis čistých edged jedinců:

 1. SF edged green /
 2. bl+_D+ / bl+_D+ ; Ed / Ed+
 3. SF edged zelený /
 4. jednofaktorový edged zelený
 1. SF edged blue /
 2. bl_D+ / bl_D+ ; Ed / Ed+
 3. SF edged modrý /
 4. jednofaktorový edged modrý
 

 

 1. DF edged green /
 2. bl+_D+ / bl+_D+ ; Ed / Ed
 3. DF edged zelený /
 4. dvoufaktorový edged zelený
 1. DF edged blue /
 2. bl_D+ / bl_D+ ; Ed / Ed
 3. DF edged modrý /
 4. dvoufaktorový edged modrý

Je důležité, jak již bylo několikrát uvedeno, jaké jsou přípustné kombinace křížení různých mutací. Mutaci dominantní edged můžeme křížit např. s mutací

 • Tmavým faktorem (Dark factor)
 • Violet
 • Slaty

Naopak nepřípustné nebo přinejmenším nevhodné kombinace jsou s mutacemi:

 • ino
 • pastel
 • dominantní straky

 

Miloslav Blažek
Český klub chovatelů agapornisů
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.